Wie Waarom Waar

Over Regio Rivierenland

Regionaal Ambitiedocument 

 

Samenwerken aan de ontwikkeling van Rivierenland
De gemeenten in regio Rivierenland werken al jarenlang samen. Sinds 2016 gebeurt dit op basis van het Regionaal Ambitiedocument 2016-2020 met bijbehorend uitvoeringsprogramma. Samen met ondernemers, onderwijs/onderzoek, organisaties en ondernemende inwoners (de O’s) werken de acht gemeenten samen op economisch beleid om duurzame, brede welvaart te stimuleren. Het ambitiedocument is de bouwsteen van de gemeenten voor afstemming met de andere O’s. Dit gebeurt in relatie tot  de drie regionale economische speerpunten Agribusiness, Economie & Logistiek en Recreatie & Toerisme. Een belangrijk instrument om de gezamenlijke ambities te realiseren, is het Regionaal Investeringsfonds (RIF), waarmee economische innovatie in de regio wordt gestimuleerd.

Uit de evaluatie van het vorige ambitiedocument is gebleken dat de nieuwe vorm van samenwerking succesvolle resultaten heeft opgeleverd voor de gemeenten in de afgelopen vier jaar, waaronder de Regio Deal, de Ruimtelijke Strategische Visie, het Uitvoeringsplan Mobiliteit (met het Mobiliteitsfonds), en de ruim 100 gehonoreerde RIF-aanvragen van ondernemers, ondernemende inwoners die met een innovatief idee de regio tot bloei laten komen met hun project. Nagenoeg alle projecten in het uitvoeringsprogramma zijn uitgevoerd in de afgelopen jaren.

Nieuw Regionaal Economisch Ambitiedocument
In 2020 is het proces gestart om de regionale economische samenwerking door te zetten en een nieuw Regionaal Economisch Ambitiedocument op te stellen. Dit is een open proces, waarvan de uitkomst niet vastligt. Partijen kunnen er een bijdrage aan leveren door te participeren in een bepaalde fase. Bij het nastreven van duurzame, brede welvaart houden we in het proces rekening met de brede context van de regio. Het resultaat is een gedragen Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022-2025. Daardoor komt FruitDelta Rivierenland bovendien beter op de kaart te staan bij de Provincie Gelderland, het Rijk en in Brussel.

De speerpunten van het nieuwe -nog vast te stellen- Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022-2025 zijn Agribusiness, Logistiek & Vestigingsklimaat bedrijven en Recreatie & Toerisme. Dit nieuwe ambitiedocument ligt nu ter besluitvorming bij de regiogemeenten. Daarna kan het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland naar verwachting het ambitiedocument later dit jaar definitief vaststellen.

Meer informatie over het -proces op weg naar het- nieuwe Regionaal Economisch Ambitiedocument vindt u op de website van het samenwerkingsplatform FruitDelt Rivierenland. 

 

Vergaderagenda


Meer weten?

Contactpersoon bij Regio Rivierenland is Huug Derksen, secretaris Regio Rivierenland.

Bereikbaar ma t/m vr

e: hderksen@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 60

 

Eerder nieuws

12 december 2019 - Samen op weg naar het FruitDelta Economisch Ambitiedocument 2020-2024 
14 oktober 2016
- Algemeen Bestuur stelt Uitvoeringsprogramma 2016-2020 vast
4 juli 2016 - Statenvoorzitter provincie Gelderland neemt Ambitiedocument Regio Rivierenland in ontvangst
27 mei 2016 - AB stelt Regionaal Ambitiedocument 2016 – 2020 vast

 

In het kort... 

Samenvatting Ambitiedocument ('Verwijsfolder')

 

(klik op afbeelding om te openen)

Download this folder in ENGLISH
Laden Sie diese Broschüre in DEUTSCH

 

Instemming gemeenteraden

Besluitvorming 11 april 2016
Alle gemeenten hebben ingestemd met het Ambitiedocument. Bijbehorende documenten:

1. Alle brieven, amendementen en moties die de gemeenten bij de besluitvorming hebben ingediend op alfabetische volgorde in één document onder elkaar aan.
2. Alle ontvangen reacties van de gemeenten op de brieven, amendementen en moties zoals vermeld bij punt 1.