inburgering foto.jpg

Team Inburgering

Regio Rivierenland voert vanaf 1 januari 2022 gemeentelijke taken uit rondom de nieuwe Wet Inburgering. Het doel van deze wet is dat alle statushouders en gezinsmigranten (inburgeraars) snel mee kunnen doen aan de Nederlandse samenleving door het leren van de Nederlandse taal en het hebben van werk. 

Team Inburgering
Inburgeraars kunnen vanaf 2022 terecht bij het nieuwe Team Inburgering van de Regio. Daarin nemen inburgeringsconsulenten, budgetcoaches, sleutelpersonen en een regiocoördinator plaats. Je kunt hen bereiken via inburgering@regiorivierenland.nl. 

We werken samen met allerlei organisaties om de inburgeraars aan ons land te laten wennen, de taal te leren en aan werk te helpen. Inburgeringsconsulenten houden het overzicht en de regie op het traject dat een inburgeraar volgt. 

Samen werken aan zelfredzaamheid
Hieronder zie je de verschillende onderdelen binnen de nieuwe Wet Inburgering en wie wat oppakt:

Taak

Wie?

Brede intake en persoonlijk Plan Inburgering en Participatie voor elke inburgeraar

Team Inburgering van regio Rivierenland

Maatschappelijke begeleiding (praktische zaken in de eerste fase)

Sociom 

Maatschappelijke begeleiding (verkenning leefomgeving)

Plaatselijke welzijnsorganisatie

Leerroutes (Z-route, B1-route en de onderwijsroute)

ROC Rivor en Koning Willem I College

Financieel ontzorgen

Technisch gedeelte: participatiewet uitvoerder (Werkzaak of gemeente zelf)

Team Inburgering Regio Rivierenland: training en coaching richting financiële zelfredzaamheid

Participatieverklaringstraject

Roc Rivor en Koning Willem I College

Kennismaking Nederlandse Maatschappij

Roc Rivor en Koning Willem I College
Module Arbeidsmarkt en Participatie Voor statushouders: Werkzaak en participatiewet uitvoerders gemeente
Voor gezinsmigranten: Roc Rivor en Koning Willem I College 
 

 

Contact Team Inburgering

Regio Rivierenland
inburgering@regiorivierenland.nl