Toekomstcoaches_Voor professionals.jpg

Werk jij met jongeren?

Werk jij met jongeren?


Ben je in contact met een jongere die vragen heeft op verschillende leefdomeinen? Heeft hij of zij plannen voor de toekomst, maar je weet niet waar te beginnen? Schakel een toekomstcoach in om de mogelijkheden voor begeleiding te bespreken. 

Geen indicatie nodig
De toekomstcoach is vrij toegankelijk. Dit betekent dat niet alleen professionals in de eerste en tweede lijnzorg een toekomstcoach kunnen inschakelen. Ook professionals en vrijwilligers in het voorliggende veld (alle vrij toegankelijke voorzieningen op het gebied van wmo, jeugdhulp, sport- en cultuurverenigingen, onderwijs, dorpshuizen in de dorpen en wijken, mantelzorgers en vrijwilligers) kunnen gebruikmaken van de toekomstcoach. Voor het inschakelen van een toekomstcoach is geen indicatie nodig.

Preventief werken
De toekomstcoaches werken in het preventieve veld. Hun kracht ligt erin dat zij vroegtijdig in beeld zijn bij jongeren die hulp kunnen gebruiken. Zij zijn sterk in het laagdrempelige contact leggen met jongeren. En helpen hen om daadwerkelijk aan de slag te gaan met vragen over hun toekomst. In dit contact worden de verschillende leefdomeinen (vrije tijd, opleiding, werk, inkomen, wonen, etc.) besproken. De toekomstcoach werkt met een methodiek om hier samen met de jongeren over in gesprek te gaan.

Dit zeggen de toekomstcoaches er zelf over: 
Toekomstcoach Francis Nijhof: "Benader ons in een zo vroeg mogelijk stadium, als jongeren vastlopen op een van de leefdomeinen. Wacht niet totdat jongeren al een aantal verkeerde keuzes hebben gemaakt."
Toekomstcoach Bas Manders: "Schakel ons in als het probleem nog klein of de problematiek nog licht is. Dan gaan we er met de jongere direct mee aan de slag gaan. En kunnen we het op korte termijn oplossen. We hebben een groot netwerk en werken daar graag mee samen."
Toekomstcoach Maurice Julienne: "Denk aan ons als je met een jongere in gesprek bent. Gebruik ons als sparringpartner en overleg gerust of we ingezet kunnen worden! Wij zijn laagdrempelig en kunnen snel bij de jongeren zijn."

Bekende welzijnsorganisaties
In het project is ervoor gekozen om de welzijnsorganisaties te betrekken die al werken voor de verschillende gemeenten. Deze welzijnsorganisaties doen dit werk als extra opdracht - vanuit het Transformatieplan - naast onder meer het jongeren- en welzijnswerk.

 

Contact

Klik hier voor de contactgegevens van de toekomstcoach van jouw gemeente.

 

Laatste nieuws