Toekomstcoaches_Transformatieplan.jpg

Transformatieplan

Een complete aanpak voor jongeren


Het werken met toekomstcoaches komt voort uit het Transformatieplan van Regio Rivierenland. Lees hieronder wat dit plan inhoudt. 

Transformatieplan en actieprogramma
In Rivierenland gaat het met veel jongeren goed. Ze gaan naar school, halen een diploma, vinden werk, al dan niet met aanvullende ondersteuning of hulpverlening. Voor een kleine groep geldt dat niet. Zij krijgen niet de juiste hulp of de hulp heeft niet het gewenste resultaat. Deze jongeren hebben complexe problemen, vaak op meerdere leefgebieden. Om hen goed en passend te helpen, heeft Regio Rivierenland, samen met de acht gemeenten, het Transformatieplan 'Samenwerken aan een sluitende aanpak voor kwetsbare jongeren' opgesteld. 

Het Transformatieplan is vertaald naar een actieprogramma, dat uit drie onderdelen bestaat: 
Methodiek Toekomstgericht werken
Betere aansluiting tussen jeugdhulp en voortgezet onderwijs
De Actietafel

Transformatiefonds
Het Transformatieplan 'Samenwerken aan een sluitende aanpak voor kwetsbare jongeren' wordt betaald uit het Transformatiefonds. Dit is een fonds van VNG en het Rijk om de vernieuwing van het jeugdhulpstelsel te stimuleren. In 2018 heeft Regio Rivierenland samen met de acht gemeenten in Rivierenland een aanvraag gedaan voor een transformatieplan bij het Transformatiefonds. Met deze aanvraag heeft Regio Rivierenland een financiële bijdrage gekregen van ruim 1,5 miljoen euro voor de jaren 2019-2021.

Doel van het Transformatiefonds is om het jeugdbeleid en de voorzieningen efficiënter en effectiever te maken. Zodat de jongere op tijd de hulp krijgt die hij/zij nodig heeft. Het uiteindelijke doel is het versterken van de eigen kracht van de jongere én het zorgend en probleemoplossend vermogen van zijn/haar gezin en sociale omgeving.

 

Contact

Klik hier voor de contactgegevens van de toekomstcoach van jouw gemeente.

 

Laatste nieuws