Toekomstcoaches_Pilot toekomstgericht werken.jpg

Pilot Toekomstgericht werken met toekomstcoaches

Waarom deze pilot?


Een coach voor jongeren
Jongeren hebben behoefte aan een coach; iemand die hen helpt hun vragen scherp te krijgen en de juiste stappen te zetten als het om hun toekomst gaat. Dat is duidelijk geworden uit gesprekken die projectleider Siri Nouws, samen met beleidsambtenaren van de acht gemeenten, met professionals én jongeren in Rivierenland heeft gevoerd. Hieruit is de pilot Toekomstgericht werken met toekomstcoaches voortgekomen: toekomstcoaches in Rivierenland, die samen met jongeren (16-23 jaar) aan hun toekomst werken.

Transformatieplan  
De pilot is een van de drie onderdelen uit het Transformatieplan Regio Rivierenland. Dit plan is bedoeld om de vernieuwing van het jeugdhulpstelsel te stimuleren. Regio Rivierenland heeft hiervoor geld gekregen uit het Transformatiefonds van VNG en het Rijk voor de jaren 2019-2021.

Toekomstgericht werken borgen
Doel van de pilot, die loopt tot eind 2021, is om de werkwijze en methodiek van toekomstgericht werken te borgen in de regio. Allerlei factoren kunnen het lastig maken voor jongeren om aan hun toekomst te denken: tegenslagen, diploma niet gehaald, geen werk kunnen vinden. Dat wil niet zeggen dat de toekomst van zo'n jongere meteen vergooid is. Op weg naar volwassenheid ervaar je tegenslagen. Door jongeren te helpen hiermee te dealen en nieuwe stappen te zetten, werken zij zelf aan hun toekomstplan. Dit hoeven geen meerjarenplannen te zijn, dat kan ook om een maandplan gaan.

Toekomstgericht werken met toekomstcoaches
De toekomstcoaches werken met de methodiek toekomstgericht werken, die erop is gericht jongeren meer zelfredzaam te maken. Een toekomstcoach is een jongerencoach die verstand heeft van de verschillende leefdomeinen (werk, inkomen, zorg, onderwijs, wonen, etc.). Problemen in deze leefgebieden hebben vaak met elkaar te maken en kunnen elkaar versterken. De toekomstcoach heeft hier oog voor. En zorgt ervoor dat bij het oplossen van problemen naar alle leefgebieden wordt gekeken. Hij/zij zoekt de jongere die worstelt met vragen en tegenslagen actief op. Samen maken zij de ervaren problemen overzichtelijk en concreet. En samen bepalen ze de stappen op weg naar een oplossing. Zo ontstaat een plan voor de toekomst van de jongere.

 

Contact

Klik hier voor de contactgegevens van de toekomstcoach van jouw gemeente.

 

Laatste nieuws