Nieuws.jpg

Speerpunt Agribusiness Nieuws

22 september 2022
laanbomenhuis.jpg

In heel Europa en ver daarbuiten staan laan- en sierbomen uit Opheusden en omgeving. Meer dan 130 boomkwekerijen zijn verenigd in Tree Centre Opheusden (TCO). Ruim 130 boomtelers, één gezicht. Vrijdag 9 september vierden wij met de sector een nieuwe mijlpaal; de opening van het Laanboomhuis en de nieuwe naam van het bedrijventerrein: Tree Valley Business Centre.

Nieuwe Laanboomhuis als kloppend hart
Op dit bedrijventerrein zijn alleen bedrijven gevestigd met laanboomteeltgerelateerde activiteiten. Handelaren uit heel de wereld weten waar TCO voor staat: vakmanschap, een groot assortiment, hoge kwaliteit en bomen die bijna overal gedijen. Het nieuwe laanboomhuis als kloppend hart van de branche is hét nieuwe centrum voor de laanboomteelt. Deze fysieke plek draagt bij aan de verdere professionalisering van de promotie en handelsbevordering van de boomkwekerij in onze regio. In het Laanboomhuis leggen ondernemers uit de gehele keten verbinding met onderwijsinstellingen (o.a. Helicon) en specialisten.

Passend bij regionale ambities
Het bestuur van TCO vindt de investering passen in de ambitie om een toonaangevende regio te zijn van de laanboomteelt in Europa. Die ambitie past feilloos bij die van FruitDelta Rivierenland voor ons speerpunt Agribusiness. De ontwikkeling van het gebied kan op steun rekenen van de partijen in het Laanboompact, Greenport Gelderland en Regio Rivierenland (o.a. door een RIF-subsidie). Eerder werden door de provincie Gelderland vanuit de gebiedsgerichte opgave de Gelderse corridor financiële middelen voor dit project beschikbaar gemaakt. Het sluit ook naadloos aan bij de opgave kennisclusters uit het nieuwe Regionaal Economisch Ambitiedocument waar de regiogemeenten eerder dit jaar toe besloten.

Kennisclusters
In onze regio beschikken we niet over hbo- of wo-kennisinstellingen. Dit vraagt creativiteit om te voorzien in alternatieve vormen van kennisclusters, waar kruisbestuiving tussen de speerpuntsectoren en het onderwijs plaatsvindt. In Rivierenland zijn intussen verschillende concepten waar ontmoeting, opleiding en bijscholing (op een werklocatie, nabij de ondernemer) kan plaatsvinden, zoals het Huis van de Logistieke samenwerking en de Fruit Tech Campus. Nu dus ook voor de boomteelt. Het kenniscluster brengt bedrijven en kennis rond de laanboomteelt bij elkaar, onder meer door de komst van toeleveranciers.
 

Kunt u de video over de opening hierboven niet bekijken, klik dan hier

 

Meer nieuws in Speerpunt Agribusiness

Nieuwsarchief