Nieuws.jpg

Bestuur & Organisatie Nieuws

27 september 2022
49824964656_ac5d0e3ff0_c (1).jpg

De Tweede Kamer wil dat het kabinet samen met de provincies Gelderland en Utrecht, Regio Foodvalley en Regio Rivierenland de knelpunten oplost bij de Rijnbrug Rhenen voor de nieuw te bouwen woningen. Dat staat in een motie van de Tweede Kamerleden Chris Stoffer (SGP) en Harry van der Molen (CDA). Een ruime meerderheid van de Kamer steunt deze motie.

 

Regionale bereikbaarheid garanderen
De Rijnbrug zorgt nu al dagelijks voor files en oponthoud; die nemen fors toe vanwege de grote woningbouwopgaven in beide regio’s. Helga Witjes, Gelders Gedeputeerde voor mobiliteit, is blij met de motie: “De Rijnbrug is van het Rijk, maar wij zijn als provincies en regio’s bereid óók fors bij te dragen aan het oplossen van het knelpunt. Wij hebben een aanbod klaarliggen van € 80.000.000,-. Dat is meer dan de helft van de begrote kosten. Wij doen een dringend beroep op het Rijk om niet alleen als eigenaar van deze Rijnbrug bij te dragen, maar om zo ook de regionale bereikbaarheid van de nieuwe bewoners in Regio Foodvalley en Regio Rivierenland te garanderen.”

Snel duidelijkheid
Ook de portefeuillehouders mobiliteit Engbert Stroobosscher (wethouder Veenendaal) en Stefan van Someren (wethouder Neder-Betuwe) zijn verheugd met deze actie. Namens de beide regio’s zeggen zij: “Wij zijn erg blij dat de Tweede Kamer oog heeft voor dit verkeersknelpunt en snel duidelijkheid wil hoe we dit met elkaar, Rijk, provincies, regio’s én gemeenten, kunnen oplossen. Het gaat om een toekomstbestendige bereikbaarheid van Midden-Nederland en het mogelijk maken van de zo noodzakelijke woningbouw.” 

 

Meer nieuws in Bestuur en Organisatie

Nieuwsarchief