Logistieke Hotspot.jpg

Speerpunten en programma's

Speerpunt Economie en Logistiek

 

De ontwikkeling van de economie en logistiek van onze regio is een belangrijk speerpunt. Speerpunt Economie en Logistiek is een grootschalig programma, dat als doel heeft om grote bedrijven naar Regio Rivierenland te trekken ter bevordering van de werkgelegenheid en economische ontwikkeling. Dit door acquisitie, promotie en marketing en door het uitvoeren van projecten ter verbetering van het vestigingsklimaat in alle gemeenten binnen Rivierenland.

Onze ambitie: Wij komen in de top 3 van logistieke hotspots van Nederland

Ligging en verbindingen
Rivierenland heeft grote waterwegen, de belangrijke snelwegen A2/A15 en spoorwegen. Ruimte en een centrale ligging met goede verbindingen kenmerken de logistieke aantrekkingskracht van Rivierenland. Op dit moment is er veel aandacht voor de beschikbaarheid van bedrijventerreinen die aansluiten bij de vraag. Daarnaast ligt de focus op lobby om de goede verbindingen te behouden, met name de A15 is erg druk en daardoor ontstaan er files en ongelukken. De ontwikkelingen in transport en logistiek gaan snel, dit vraagt om een vooruitziende blik en inspelen op innovaties. In het meerjarenprogramma van dit speerpunt zal dit aan de orde komen.

Regionale uitvoeringsorganisatie logistiek
Logistics Valley is het bestuurlijk gremium voor de gebiedsopgave De Gelderse Corridor van Provincie Gelderland. Het gezamenlijke doel van deze bovenregionale samenwerking is om alle ‘corridor-regio’s’ van Gelderland de vruchten te kunnen laten plukken van de gunstige geografische positie en de aanwezige infrastructuur. Onze nieuwe regionale uitvoeringsorganisatie Logistics Valley Rivierenland (LV-R) neemt deel aan deze samenwerking en levert projecten aan voor het programma Logistics Valley. LV-R is afgelopen jaar ontstaan als gevolg van een fusie van de LHR (Logistieke Hotspot Rivierenland) en platform transport en logistiek. 

 

Gerelateerde onderwerpen:

Vergaderagenda


Meer weten?

Onze procesmanager Economie en Logistiek is Niels Huijbers.

Bereikbaar: ma t/m do
e: nhuijbers@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 97
m: 06 54 35 33 87

 

Laatste nieuws

oktober 2021
Logistieke Roadshow 2021 in Rivierenland

september 2021
Week van de logistiek Rivierenland 2021

december 2020
Nieuwe regionale afspraken over groei bedrijventerreinen Rivierenland 

Documenten

 

 

Contactpersoon: Frank Engelbart,
interim Directeur Logistics Valley Rivierenland
m. 06-51590965,
e.  frank.engelbart@rijnconsult.nl