Duurzame Energie.jpg

Speerpunten en programma's

Duurzame Energie

Zoals afgesproken in het Klimaatakkoord in Parijs, moet Nederland in 2050 klimaatneutraal zijn. In 2030 moet 55 procent minder uitstoot van CO2 zijn bereikt. Hiervoor worden allerlei plannen gemaakt, voor bijvoorbeeld woningen, mobiliteit, industrie en landbouw. Voor deze plannen is ook duurzame elektriciteit uit zon en wind nodig én duurzame warmte.
Elektriciteit komt deels van windturbines op zee en zon op kleine daken. Maar ook windturbines op land en grotere zonnevelden en -daken zijn nodig. Dertig regio’s maken hiervoor per regio een plan: de Regionale Energie Strategie (RES).

RES Rivierenland
Ook in Rivierenland maken we een RES. De acht samenwerkende gemeenten van Regio Rivierenland, provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland, VNO-NCW Rivierenland, Samenwerkende Woningcorporaties Rivierenland, Gebiedscoöperatie Rivierenland, Liander en Greenport Gelderland werken hieraan samen.
Naast wind, zon en warmte richt deze samenwerking zich ook op gerelateerde onderwerpen zoals bijvoorbeeld energiebesparing, innovatie en het voorkomen van energiearmoede.

Regio Rivierenland faciliteert deze samenwerking. Voor de RES van FruitDelta Rivierenland is een aparte website gemaakt: RES Rivierenland

 

Vergaderagenda


Meer weten?


Contactpersoon bij Regio Rivierenland is Annemieke Spit, projectleider Duurzame Energie

Annemieke Spit

e: aspit@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 07

 

Documenten

Startnotitie duurzaamheid