Duurzame Energie.jpg

Speerpunten en programma's

Duurzame Energie

De acht samenwerkende gemeenten van Regio Rivierenland hebben ingestemd met de startnotitie Duurzaamheid. Hierin is opgenomen dat we regionaal gaan samenwerken op het gebied van:

  • Energietransitie
    Zoals afgesproken is in het Klimaatakkoord in Parijs, moet Nederland in 2050 klimaatneutraal zijn. Ook in Rivierenland gaat de energievoorziening in de komende decennia ingrijpend veranderen. Wat er zal veranderen, wordt opgenomen in de Regionale Energiestrategie. Meer weten? Kijk op de website van RES Rivierenland.

  • Biobased Economie
    Biobased Economy (BBE) gaat over de overgang van een economie die draait op fossiele grondstoffen naar een economie die draait op biomassa als grondstof: van 'fossil based' naar 'bio based'. In een biobased economy gaat het dus over het gebruik van biomassa voor niet-voedsel toepassingen

  • Circulaire economie
    De circulaire economie is een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren.

Als eerste gaan we aan de slag met de Energietransitie en wel met de ontwikkeling van een regionale energiestrategie.

 

Vergaderagenda


Meer weten?


Contactpersoon bij Regio Rivierenland is Annemieke Spit, projectleider Duurzame Energie

Annemieke Spit

e: aspit@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 07

 

Documenten

Startnotitie duurzaamheid